Fiansowanie

Europejski Bank Inwestycyjny – finansowanie elektrowni wiatrowych

Projekty muszą spełniać przynajmniej jeden z celów kredytowych EBI. Zasadą jest, że Bank pożycza maksymalnie 50 % kosztów inwestycyjnych projektu.

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna to najważniejsze priorytety EBI. 

EBI finansuje szeroki zakres projektów we wszystkich sektorach gospodarki:

a) Kredyty indywidualne (pożyczki bezpośrednie)
Przyznawane są na projekty, których całkowity koszt inwestycji przekracza 25 mln EUR. Są one kierowane zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym banków. Warunki finansowania są dostosowane do rodzaju inwestycji. Warunkiem koniecznym jest odpowiednie zabezpieczenie inwestycji.

Stopy procentowe:
– Stałe stopy procentowe;
– Zrewidowanie ustalonych stawek;
– Możliwość zmiany formuły stóp procentowych w czasie trwania pożyczki.

Opłaty:
EBI z zasady nie pobiera opłaty. Opłaty za ocenę projektu i wymagane usługi prawne mogą być stosowane w niektórych przypadkach.

Waluty:
– Euro (EUR);
– Funt brytyjski (GBP);
– Dolar amerykański (USD);
– Jen japoński (JPY);
– Korony szwedzkie i duńskie (SEK i DKK);
– Frank szwajcarski (CHF);

Spłata:
Zwrot dokonywany jest zwykle raz na pół roku lub raz na rok. Okres karencji spłaty kapitału może być udzielany na etapie realizacji projektu.

b) Kredyty pośrednie
Pożyczki pośrednie są to linie kredytowe lub pożyczki, które mają umożliwić finansowanie projektów o łącznej kwocie inwestycji mniejszej niż
25 mln EUR. Linia kredytowa EBI może finansować maksymalnie 50 % całkowitych kosztów danego projektu.
Linie kredytowe są przyznawane przez banki pośredniczące i instytucje finansowe w kraju, w którym realizowana jest inwestycja. Instytucje te przekazują środki EBI do inwestorów, na ogół małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych.

Warunki finansowania (oprocentowanie, okres karencji, okres pożyczki) są określone przez właściwy bank partnerski. Okres finansowania zwykle mieści się w zakresie od 5 do 12 lat. O udzieleniu kredytu decydują banki partnerskie. Wymagania dotyczące udzielenia kredytu są również w gestii pośrednika.