Informacje

Turbina wiatrowa – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa, jeśli nie liczyć nakładów inwestycyjnych. Turbiny wiatrowe o małej mocy doskonale nadają się do zasilania we własną energię elektryczną:

  • Domów całorocznych, letniskowych;
  • Przyczep kampingowych;
  • Pól namiotowych;
  • Jachtów;
  • Odległych od sieci energetycznych domostw;

 

Inwestycje w turbiny wiatrowe szczególnie są opłacalne tam, gdzie doprowadzenie energii jest zbyt kosztowne. Montując takie elektrownie, można całkowicie uniezależnić się od zakładów energetycznych. Wiatraki małej mocy doskonale współpracują z fotoogniwami (PV) w tzw. układzie hybrydowym, gdyż ładowanie akumulatorów występuje z dwóch niezależnych źródeł: Słońca i wiatru. Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych.


Podstawowym kryterium podziału elektrowni wiatrowych jest położenie osi obrotu wirnika, zgodnie z którym rozróżniamy dwa rodzaje elektrowni:

  • z poziomą osią obrotu – HAWT (ang. Horizontal Axis Wind Turbines); najpopularniejsze – ponad 90% stosowanych rozwiązań;
  • z pionową osią obrotu – VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbines);

 

Współczesne komercyjne elektrownie wiatrowe są budowane przeważnie z poziomą osią obrotu, a koło wiatrowe (turbina) ma trzy łopaty. Pracują one przy prędkościach wiatru od ( 3- 5 ) m/s do (25 – 28) m/s – elektrownie lądowe lub do 35 m/s – elektrownie morskie. Moc znamionowa elektrowni jest uzyskiwana przy dość dużej, jak na polskie warunki, prędkości wiatru 10 – 15 m/s.

Na koniec 2009 r. łączna moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych w Polsce sięgała ~724 MW (stan 31.12.2009, źródło URE).

 

UWAGA!

Elektrownie wiatrowe, które są związane na trwałe z gruntem, np. poprzez fundament zgodnie z Prawem Budowlanym uznawane są jako obiekty budowlane, a co się z tym wiąże wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z późn. zm.)