Kontakt

OZE SYSTEMS

European Projects Group Sp. z o.o.
ul. Balcerskiego 10/2A

80-299 Gdańsk
tel. 058 732 19 28
fax 058 732 19 27

biuro@srodowiskowe.pl

 

Dane fakturowe:

ul. Balcerskiego 10/2a

80-299 Gdańsk

NIP: 957-101-36-15

KRS: 0000323980

REGON: 220739976

 

Kapitał zakładowy: 87 500 zł (w całości opłacony).Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.